Top10

Momentálne nemáme vybranú ponuku.

TALEA Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Kft.
Osady
Informácie
Vyvabovanie úverov

Osady

Najväčšia databáza nehnuteľností v Mosonmagyaróváre a okolí
Nehnuteľnosti na predaj a prenájom, byt, dom, pozemok chata, nebytové priestory

Nehnuteľnosti v Mosonmagyaróváre
Mestečko s 30 000 obyvateľmi sa nachádza 17 km od slovenskej hranice. Má pekné historické centrum, termálne kúpele a vyspelú infraštruktúru.
Z hľadiska predaja nehnuteľností charakterizuje toto mesto široká ponuka bytov a rodinných domov, ponúkaných v rôznych cenových reláciách.

Nehnuteľnosti v Rajke
Obec s 2800 obyvateľmi nachádzajúca sa priamo pri slovenskej hranici je obľúbeným cieľom záujemcov o nehnuteľnosti prichádzajúcich zo Slovenska. Hodnoty bytov a domov sú tu vysoké a ponuka relatívne nízka.

Bezenye
Obec s obyvateľstvom prevažne chorvátskej národnosti má 1600 obyvateľov a nachádza sa 3 km od slovenskej hranice. Ponuka domov na predaj v dedine je malá a ceny sú relatívne vysoké.

Hegyeshalom
Obec s 3500 obyvateľmi je vzdialená 10 km od slovenskej a 2 km od rakúskej hranice.
V ponuke je relatívne vysoký počet domov na predaj za umiernené ceny.

Levél
Obec s 1700 obyvateľmi nachádzajúca sa 12 km od slovenskej hranice. V ponuke domov na predaj sú aj novostavby v umiernených cenách.

Dunakiliti
Obec s 1800 obyvateľmi nachádzajúca sa 12 km od slovenskej hranice. Jej atraktívnosť zvyšuje hotel Wellness, zámocký hotel a golfové ihrisko. Nachádza sa v peknom prírodnom prostredí a je obľúbeným cieľom kupujúcich prichádzajúcich zo Slovenska. Ponuka domov je priemerná a ceny pomerne vysoké.

Dunasziget
Dunasziget je spoločným názvom dedinských častí Doborgazsziget, Sérfenyősziget a Cikolasziget v ktorých žije dohromady 1500 obyvateľov. Obec, ktorá je obľúbeným letoviskom sa nachádza 16 km od slovenskej hranice a charakterizuje ju pekné prostredie, riečne ramená, kúpalisko, jazdecký a cyklistický turizmus. V ponuke sú zastúpené lacnejšie aj drahšie domy a pozemky.

Feketeerdő
Obec s 500 obyvateľmi sa v súčasnosti rýchlo rozrastá a leží 12 km od slovenskej hranice. Bolo tu vytvorených viac pozemkov zapojených na inžinierske siete, ktoré kúpili prevažne slovenskí zákazníci.

Mosonszolnok, Újrónafő, Máriakálnok, Halászi, Kimle
Obce vzdialené od Mosonmagyaróváru do 10 km, ceny domov sú tu podstatne nižšie než v obciach od Mosonmagyaróváru k slovenskej hranici.

Jánossomorja
Mestečko s 5000 obyvateľmi, s dôležitými priemyselne orientovanými podnikmi leží 30 km od slovenskej hranice. Trh nehnuteľností charakterizuje široká ponuka a nízke ceny.

Informácie

Informácie týkajúce sa predaja a výstavby nehnuteľností

Všeobecné pravidlo:
Občan Európskej únie môže voľne kúpiť byt, obytný dom a stavebný pozemok. Ornú pôdu zahraničná osoba kúpiť nemôže.

Právne služby:
V prípade kúpy maďarskej nehnuteľnosti je nutné aby konečnú kúpnopredajnú zmluvu kontrasignoval advokát, nakoľko katastrálny úrad príjme návrh na vklad vlastníckeho práva len pri splnení tejto podmienky.

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy môže byť uzatvorená aj bez advokáta, ak ju podpíšu dvaja svedkovia.

Postup katastrálneho úradu:
Zápis kúpnopredajnej zmluvy predloženej advokátom vykoná katastrálny úrad do 48 hodín (zapíše meno a adresu kupujúceho do LV).
Konečný prevod vlastníckych práv sa uskutoční do cca 3-4 týždňov.

Poplatok z nadobudnutia nehnuteľnosti:
Z hodnoty zakúpenej nehnuteľnosti sa platí poplatok daňovému úradu.

V prípade kúpy bytu, domu do hodnoty 4 miliónov predstavuje takýto poplatok 2%, pri hodnote nad 4 milióny je tento poplatok 4%.

V prípade pozemku a nebytových priestorov tento poplatok predstavuje všeobecne 4%.
V prípade pozemku - ak sa kupujúci zaviaže k výstavbe do 4 rokov - je poplatok 0%.

Dane, ktoré sú povinní platiť predávajúci:
V prípade predaja bytu alebo domu, ktorý bol nadobudnutý do 5 rokov sa platí daň z príjmov vo výške 16 %.
Miera tejto dane v roku nadobudnutia a v prvom roku po nadobudnutí nehnuteľnosti je 100%, teda 25%.
v 2. roku 90% z 16%
v 3. roku 60% z 16%
v 4. roku 30% z 16%
v piatom roku 0%, teda daň sa neplatí.

V prípade predaja v roku nadobudnutia je rozhodujúcim rok v ktorom bola zmluva predložená katastrálnemu úradu. Pri stavbe, v prípade kolaudačného rozhodnutia stavby vydaného pred 31.12.2007 je to rok zakúpenia pozemku, v prípade kolaudačného rozhodnutia stavby vydaného po 01.01.2008 je to rok vydania kolaudačného rozhodnutia stavby.

V prípade nebytových objektov sa daň - ktorá predstavuje tak isto 16% - platí do 15 rokov od podpisu zmluvy. Od 6. roku sa daň každoročne znižuje o 10%, čiže po 15 roku sa už daň neplatí.

Povolenia:
K demolácii, výstavbe a renovácii obytných objektov je potrebné získať povolenie od stavebného úradu.
V prípade novostavieb - po ukončení stavby - je treba požiadať o vydanie kolaudačného rozhodnutia stavby + požiadať o zaznamenanie obytného objektu do katastrálnej mapy.

Projekt, realizácia:
Nový obytný objekt môže naprojektovať len architekt zapísaný v maďarskom zozname architektov.
Architekt vypracuje predbežné náčrty aj projekt, ktorý bude predložený úradu. Zariadi všetky potrebné koordinácie s úradmi a stavebnému úradu predloží prehlásenia o pripojení k inžinierskym sieťam a žiadosť o vydanie povolenia.

Zostaví rozpočet s uvedením, aj bez uvedenia cien, pokiaľ to klient požaduje.
Pri rozpočte bez uvedenia cien možno požiadať o cenovú ponuku na výstavbu domu aj viac stavebných firiem.

Vybavovanie úverov:
Na kúpu nehnuteľností poskytujú maďarské banky občanom Európskej únie úvery.
V prípade priaznivých príjmov možno získať hypotéku až do 75% kúpnej ceny.
Pri stavbe nového domu možno úverovať až 70% nákladov.

Iné postupy:
Našim klientom pomôžeme aj pri získavaní preukazu o bydlisku, preukazu daňového poplatníka a iných potrebných dokumentov.

Vyvabovanie úverov

Do okruhu činnosti realitnej kancelárie TALEA patrí aj financovanie nadobúdania - prípadne rozširovania, rekonštrukcie - rôznych, na predaj ponúkaných nehnuteľností (pozemky, byty, rodinné domy a pod.).

Vybavovanie úverov, hypoték poskytujeme pre domácich aj zahraničných klientov zdarma.

K bezplatnému vybaveniu úveru je potrebné len to, aby ste sa dostavili do našej kancelárie a potom už - po krátkom rozhovore - spoločne vyplníme formulár zameraný na zistenie úverových požiadaviek, na základe ktorého budeme schopní sa presne orientovať vo Vašich požiadavkách.

Potom, aby ste nemuseli vyhľadať trebárs aj viac peňažných ústavov, Vám za niekoľko dní, po konzultácii a dohode s partnerskými bankami oznámime Vaše možnosti a ponúkneme vhodný peňažný ústav, ochotný poskytnúť Vám hypotekárny úver.

Každému klientovi, ktorý sa na nás obráti sa snažíme podať rýchle a presné informácie a vypracovať individuálnu konštrukciu úveru.

 

Honlapkészítés, Webdesign, Programozás, Hoszting